Zwroty i Reklamacje

I. Zwroty
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014. o prawach konsumenta (Dz. U.2017 r., poz. 683), Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w pkt. IV ust. 4 Regulaminu.

Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 1 powyżej, Kupujący może odstąpić od umowy, którą zawarł na odległość, w terminie od 15 do 30 dni, pod warunkiem, iż produkt nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania, testowania ani uszkodzeń, a dodatkowo, jeśli produkt był fabrycznie zapakowany, pod warunkiem, że produkt znajduje się w nieodpieczętowanym, nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu.

Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący. Ponadto jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W celu zgłoszenia decyzji o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży, prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej Formularzu Zwrotu, który stanowić będzie podstawę do realizacji zwrotu poniesionych kosztów. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, jednakże skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

Zwracany produkt powinien być zapakowany i odesłany w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Odpowiednie przygotowany produkt stanowi gwarancję pomyślnej realizacji zwrotu między naszym sklepem a klientem.

Aby proces realizacji zwrotu przebiegał sprawnie, bezproblemowo i zakończył się pozytywnie, muszą być spełnione następujące warunki:

  • Produkt nie może być używany
  • Produkt nie może być uszkodzony
  • Produkt musi być zapakowany w oryginalne pudełko
  • Do produktu dołączony jest dowód zakupu (paragon lub faktura)

Adres, na który prosimy dostarczać zwracane produkty:
Alicja Wendekier
ul. Buczynowa 15
75-202 Koszalin

Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu towaru zobowiązujemy się do uregulowania płatności, czyli zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez nas decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży.
Zwrotowi podlega cała kwota, jaką Klient uiścił za dany produkt, jeśli natomiast Klient wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy, nie mamy obowiązku do zwrotu dodatkowych kosztów.
Przykład: Jeśli Klient wybrał dostawę kurierem, zamiast najtańszej formy wysyłki, Sprzedawca nie ma obowiązku do zwrócenia kosztów różnicy między przesyłkami.
Prosimy również o nie wysyłanie zwracanych produktów za pobraniem – takie przesyłki nie zostaną przyjęte.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt: alicja.wendekier@wp.pl

UWAGA!

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku, art. 38, p. 1 i 3, O prawach konsumenta, wszystkie produkty, które są wykonywane na zamówienie od podstaw według indywidualnych wytycznych konsumenta (kolor, grawerunek, wielkość, napis itp.), nie podlegają prawu do odstąpienia od umowy.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie naszego sklepu, który jest dostępny tutaj.

II. Reklamacje
W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

  • wymiany towaru na nowy;
  • naprawy towaru;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od Kupującego.

Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Formularz reklamacyjny, z którego mogą Państwo skorzystać przy składaniu reklamacji znajduje się poniżej.

Adres do wysyłania reklamowanych produktów:

Adres, na który prosimy dostarczać zwracane produkty:
Alicja Wendekier
ul. Buczynowa 15
75-202 Koszalin

Bardzo ważne jest, aby sprawdzić stan wizualny otrzymanego produktu w obecności dostawcy. W sytuacji, gdy produkt jest uszkodzony lub przesyłka nie zawiera zamawianego towaru, prosimy o odmowę przyjęcia paczki i sporządzenie Protokołu Szkody, który posiadać powinien dostawca przesyłki. Protokół powinien zawierać:

Datę i godzinę otrzymania przesyłki
Opis szkody lub opis brakujące produktu wraz z podaniem jego marki oraz modelu
Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, prosimy o niezwłoczny kontakt w celu ustalenia dalszego postępowania reklamacyjnego: alicja.wendekier@wp.pl

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, koszty transakcji zostaną pokryte przez nasz sklep. Jeśli natomiast reklamacja okaże się nieuzasadniona, bezpodstawna lub odrzucona, wszystkie dodatkowe koszty ponosi Klient.

Chętnie pomożemy i udzielimy niezbędnych informacji dotyczących dalszego postępowania reklamacyjnego!

Więcej informacji znajduje się w regulaminie naszego sklepu, który jest dostępny tutaj.

Shopping Cart
Scroll to Top